HDU

Part of Giunti Psychometrics
Інструмент¬

HCS-IC

Для розуміння того, чи варто довіряти потенційному співробітнику, зарубіжні вчені вивели поняття інтегративності. Інтегративність — це особистісна схильність дотримуватися соціальних, моральних і організаційних норм і правил.

Одними з найбільш швидких, універсальних і ефективних методів оцінювання інтегративності є психологічні тести. До їх числа входить і HCS Integrity Check. Він допомагає швидко і комплексно дослідити всі компоненти благонадійності і отримати їх інтегральний показник.

 • Допомагає з'ясувати, чи буде кандидат чинити чесно в більшості ситуацій

 • Досліджує всі аспекти інтегративності: результати представлені у вигляді наочних графіків з інтерпретацією

 • Виявляє всі спроби спотворити дані — тест дуже складно обдурити

 • Швидко і легко видає результат: проходження тесту в середньому займає 20-30 хвилин, а звіт з графіками ви отримуєте за 1 хвилину

 • Усуває фактор особистої симпатії до кандидата

 • Дає підказки щодо подальших кроків в інтерв'ю за допомогою списку питань в звіті


Докладніше

Що вимірює?

Опитувальник HCS Intergrity Check розроблено спеціалістами-поліграфологами на основі теорії морального розвитку Л. Колберга. Основна функція опитувальника — запобігання некоректній і непорядній поведінці на робочому місці.

HCS Integrity Check дає змогу виміряти загальний показник інтегративності, який включає такі аспекти, як чесність, коректність, порядність, схильність до здійснення крадіжок і зловживань, проблеми з дисципліною, агресивність та ін.

Містить шкалу «Брехні», яка виявляє тенденцію до створення соціально бажаного образу. Високі показники за цією шкалою говорять про те, що кандидат дає занадто «правильні» відповіді і намагається здаватися ідеальним.

Про що говорять його шкали?

Контрпродуктивна поведінка

 • Порушення встановлених норм і правил

 • Зловживання алкоголем/наркотиками

 • Некоректна поведінка по відношенню до інших

Очікування (оцінка чесності)

 • Нечесність і приховування своїх проступків

 • Схильність нехтувати мораллю

 • Схильність до зловживання владою

Моральна зрілість (розуміння тадотримання правил і норм)

 • Сприйняття правил і норм як обмежень

 • Відсутність стійкої системи морально-етичних переконань; кандидат звик керуватися тільки своїми інтересами і вигодою

 • Схильність виправдовувати порушників, поблажливість до проступків

Схильність до крадіжок та зловживань

 • Зловживання робочим становищем

 • Нецільове використання корпоративних коштів

 • Шахрайство в минулому

Чесність і порядність

 • Схильність до маніпуляцій і приховування проступків

 • Переконаність у тому, що мета виправдовує засоби

 • Нечесність по відношенню до інших

Оцінка власних можливостей

 • Завищена зарозумілість і неадекватні претензії

 • Очікування виняткових привілеїв для себе

 • Невдоволення при наявності будь-яких вимог або критики з боку оточуючих

Дисциплінованість

 • Недбале ставлення до формальних правил і норм

 • Недотримання робочого графіка

 • Ігнорування тих правил, які розцінюються людиною як незначущі

Стійкість робочої мотивації (лояльність)

 • Відсутність довгострокових робочих планів та цілей

 • Відсутність довгострокових робочих планів та цілей

Агресивність/толерантність

 • Схильність проявляти необґрунтовану ворожість до оточуючих

 • Виражена конфліктність і категоричність

 • Нестриманість, прояв емоційної реакції на нейтральні висловлювання

Схильність до конфліктів з авторитетами

 • Нелюбов до компромісів; схильність до провокативної поведінки

 • Бажання домінувати в міжособистісних стосунках

 • Схильність протиставляти себе авторитетам

Загальна інформація

Автори: Ніколай Ніколов, Святослав Занєв (2007)
Адаптація для України: Віталій Климчук, Вікторія Горбунова (2010), Юлія Ткаченко (2016)
Кількість загальних шкал: 6 (4 загальні шкали, інтегральна шкала і контрольна шкала)
Кількість субшкал: 7
Час тестування: 15 хвилин
Кількість питань: 90

Вартість

грн, з ПДВ включно

1 онлайн тестування (доступ до тестування для одного клієнта з опрацюванням результатів)

Придбати тестування може виключно спеціаліст з психологічною освітою або HR для компанії. Вартість вказана з ПДВ включно.

1000, 00