HDU

Part of Giunti Psychometrics
Інструмент¬

BFQ-2

Опитувальник BFQ-2 (Big Five Questionnaire-2) — один із найбільш універсальних інструментів для психологічного оцінювання особистості. В основі цієї методики лежить відома й загальновизнана теорія особистісних рис «Велика п’ятірка». Згідно з цією теорією, усе різноманіття індивідуально-психологічних особливостей людини можна звести до п’яти узагальнених факторів-якостей. Ці фактори є ключовими пси­хологічними властивостями, за допомогою яких можна коротко й змістовно оцінити й описати особистість будь-якої людини.

 • Допомагає підібрати співробітників з максимально придатними для позиції особистісними особливостями
 • Визначає такі важливі компетенції, як наявність лідерського потенціалу, схильність до роботи в команді, рівень відповідальності, стресостійкість і здатність до навчання
 • Виявляє схильність до різних видів діяльності
 • Заощаджує час: за 30 хвилин тестування надає обсяг інформації рівний декільком годинам ретельного інтерв'ю
 • Не дає можливості обдурити, завдяки шкалами брехні
 • Виключає фактор особистої симпатії до кандидата — результати людини порівнюються з великою базою інших досліджуваних
Докладніше

Що вимірює?

Опитувальник BFQ-2 дає змогу виміряти й оцінити вираженість таких психологічних якостей (і відповідних їм компетенцій):

 • Енергійність (активність та лідерство)

 • Емпатія (співпраця та доброзичливість)

 • Доброзичливість (скрупульозність та наполегливість)

 • Емоційна стабільність (стійкість та самовладання)

 • Відкритість новому (відкритість новим знанням та досвіду)

Крім того, з огляду на специфіку тестування у сфері HR, опитувальник BFQ-2 оснащений спеціальною контрольною шкалою — «Шкалою соціальної бажаності» (так званою шкалою брехні). Вона вимірює установку на надання соціально бажаних відповідей — схильність респондента викривляти інформацію про себе з метою створення позитивного, соціально бажаного образу.

Про що говорять його шкали?

Енергійність

Вимірює ступінь загальної та соціальної активності людини, її енергійність, спрямованість на активну взаємодію з навколишнім світом і людьми. Визначає лідерські якості.

Високі бали говорять про:

 • Комунікабельність
 • Активність
 • Енергійність та ентузіазм
 • Домінування, схильність до лідерства

Товариськість

Вимірює ступінь соціоцентризму людини: її довіри, доброзичливості й шанобливого ставлення до інших людей. Говорить про те, наскільки людина схильна працювати в команді і взаємодіяти з іншими.

Високі бали говорять про:

 • Пріоритет інтересів групи для кандидата
 • Схильність до співпраці
 • Делікатність, ввічливість
 • Довірливе і доброзичливе ставлення до інших

Сумлінність

Вимірює ступінь свідомого контролю людини над власною поведінкою й діяльністю, схильність до саморегуляції й самоконтролю.

Високі бали говорять про:

 • Схильність до методичності й порядку, точність
 • Виражений самоконтроль і дисципліну
 • Схильність до організації й планування
 • Високий рівень вольової регуляції

Емоційна стабільність

Вимірює ступінь негативної емоційної реактивності (схильності до переживання негативних емоцій) і чутливості людини до стресогенних ситуацій.

Високі бали говорять про:

 • Високу стресостійкість
 • Стабільність емоційного фону
 • Слабкий вплив емоцій на свідомість і поведінку

Відкритість до нового

Вимірює ступінь чутливості й відкритості до нового досвіду: інформації, знань, ідей та концепцій. Свідчить про здібність кандидата до навчання.

Високі бали говорять про:

 • Прийняття змін, новаторство
 • Схильність до пошуку нових форм та алгоритмів діяльності 
 • Допитливість, широта світогляду, ідеалізм
 • Неупередженість та толерантність

Загальна інформація

Автори: Джан Вітторіо Капрара, Клаудіо Барбаранеллі, Лаура Боргоні, Мішель Векьоне (2008)
Адаптація для України: Лілія Антіпова, Юлія Божко, Надія Карпухіна, Анастасія Пустовойт, Христина Рахубовська, науковий консультант — проф. Леонід Бурлачук (2010)
Кількість питань: 134
Кількість загальних шкал: 6 (п’ять загальних шкал і контрольна шкала)
Кількість субшкал: 12
Час тестування: 20-25 хвилин

Вартість

грн, з ПДВ включно

1 онлайн тестування (доступ до тестування для одного клієнта з опрацюванням результатів)

Придбати тестування може виключно спеціаліст з психологічною освітою або HR для компанії. Вартість вказана з ПДВ включно.

1100, 00